Bez hranic - Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

date of exhibition: 2015/11/27 - 2016/03/13
institution: Valdštejnská jízdárna
type of exhibition: kolektivní