Pracovní výstava SÚPRPOM: Realizace z let 1958 - 1964

date of exhibition: 1965
institution: Staroměstská radnice
type of exhibition: kolektivní