Marie Blabolilová, Tereza Velíková, Juliana Höschlová, Lucie Mičíková: Žádná mimořádná situace*Ale dnes se to nestalo

date of exhibition: 2016/04/30 - 2016/07/16
institution: galerie sam83
type of exhibition: kolektivní

notes:
Žádná mimořádná situace volně navazuje na výstavu Kluci a holky, co jim to nevadí, která byla v roce 2010 věnovaná motivu šití v současném umění. Výběr konkrétních umělkyň navádí k prosté úvaze, že aktivismus nemusí nutně být cítit revolucí. Oběma výstavám je společné, že je v nich politika reprezentovaná fixou a ne zaťatou pěstí. Vyhřezlá gesta jsou nahrazena někdy až ubíjející kontinuitou. Sam se ve své umělecké práci věnuje bohatství šedých zón a stejné téma zde přenesla do kurátorské koncepce. Vybrala umělkyně, které s touto skutečností pracují.

V jejich dosavadní práci je obsažená každodennost, její pozorování a záznam. Zaostření na běžné situace, které
nás obklopují, jsou přehlíženy, ale zároveň mají silnou výpovědní hodnotu. Název výstavy je jako poleva, která
protekla dovnitř a udává chuť celému obsahu. (Denisa Bytelová)