Zámecké imaginárium

date of exhibition: 2015/07/11 - 2015/10/25
institution: Galerie Kinský
type of exhibition: kolektivní