Iluminované rukopisy 10.-16. stol

date of exhibition: 1965/05
institution: Národní muzeum