Japonismus v českém umění

date of exhibition: 2014/05/16 - 2014/09/07
institution: Salmovský palác
type of exhibition: kolektivní