Kamil Lhoták, Jan Smetana

date of exhibition: 1965
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní