Britské průmyslové návrhářství

date of exhibition: 1965/10/19-1965/11/07
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní