Cubr - Hrubý - Pokorný

date of exhibition: 1965
type of exhibition: kolektivní