Britské malířství 1900-1962

date of exhibition: 1964/01/14
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní