Böhmische Dörfer

date of exhibition: 1992/04/01 - 1992/04/30
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní