Česká kresba 19. století

date of exhibition: 1986/10/09 - 1986/11/16
institution: Moravská galerie v Brně
type of exhibition: kolektivní