Don Quijote v českém umění

date of exhibition: 1989/10 - 1989/12
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní