Eugen Kron: Kresby

date of exhibition: 1964/07/31
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: autorská