Milan Raška: Malba

date of exhibition: 1995/08/16 - 1995/10/01
institution: Galerie výtvarného umění v Hodoníně
type of exhibition: autorská