Pavel Mára: Negativ etc.

date of exhibition: 2009/07/05 - 2009/09/13
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská