Česká fotografie 1918-1938

date of exhibition: 1982
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: kolektivní