III. kvadrienále uměleckého řemesla socialistických zemí

date of exhibition: 1982
institution: Erfurt
type of exhibition: kolektivní

notes:
konání ýstavy: konec roku