České a slovenské výtvarné umění

date of exhibition: 1982/11
institution: Výstavní síň Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra
type of exhibition: stálá expozice

notes:
listopad 1982 - zahájení činnosti výstavní síně
v seznamů vystavujících chybně Kylián J. (=Klilan, Josef)