Milan Knížák: Zanechte svět zvířatům

date of exhibition: 2016/06/23 - 2016/09/06
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: autorská

notes:
Sojkovo kvarteto zahraje Kvartet pro mě autora Milana Knížáka