Lisbeth Bartošová: Keramika, Jaroslava Těšínská: Tapiserie

date of exhibition: 1982/11/25 - 1982/12/09
institution: Galerie Centrum
type of exhibition: kolektivní