Beneš Knüpfer

date of exhibition: 1908/11/25 - 1909/01/03
institution: Rudolfinum
type of exhibition: autorská

notes:
dvorana

článek o výstavě: -ili- (Otakar Filip), Beneš Knüpfer. (Souborná výstava prací malířských ve dvoraně Rudolfina), Pražské noviny, č. 324, 26. 11. 1908, s. 4-5