Pavel Nešleha: Via Canis

date of exhibition: 2016/06/07 - 2016/09/19
institution: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
type of exhibition: autorská

notes:
Výstava malíře a grafika Pavla Nešlehy (1937–2003), významné osobnosti generace 60. let a českého nekonformního umění, která je nazvaná podle jednoho z fotografických cyklů, ve zkratce a v rozsahu let 1983–2003 představuje výrazovou mnohostrannost a ideovou bohatost umělcovy tvorby. Zahrnuje malbu, pastely, kresbu, obrazovou instalaci a velkoformátové digitální tisky; a vůbec poprvé zveřejňuje světelné objekty, jimž se autor věnoval v první polovině 70. let. Museum Kampa vlastní z tohoto pozoruhodného souboru tři díla, a to objekty Hlava I a II (1971–1972) a komorní reliéf Variace I z roku 1971, které zde mají svoji premiéru společně s ukázkou umělcovy světově unikátní realizace světelného prostoru vytvořeného v letech 1975–1976 v Teheránu.

Propojením odlišných tematických okruhů a rozdílných způsobů vyjádření expozice podtrhuje metaforičnost Nešlehovy reflexe přítomného světa i jeho chuť a odvahu experimentovat. Společným poutem vystavených děl, jež kladou důraz na monumentální charakter umělcovy práce, je fenomén světla, který podnětně ovlivňoval jeho imaginaci a vedl ji k obnažování skrytého a podstatného. Napomáhaly mu tvárné možnosti iluzivní malby i poznatky romantiků, které posilovaly jeho vztah k přírodnímu dění a k osudovosti lidského bytí. To dokládají nejen vystavené pastely z cyklů Tajemství znaků (1993) a Záznamy světla (2002–2003), monumentální malba Je osamělost prostoru? (1992) a obrazová instalace Ani na zemi ani na nebi z roku 1989, ale též velkolepá kresba Oidipus III (1992) a soubory rozměrných digitálních tisků Via canis (1997), Černý koridor (2000) nebo Přírodní struktury (2001).

Mahulena Nešlehová

zdroj: museumkampa.cz