Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)

date of exhibition: 2016/04/27 - 2016/09/18
institution: Výstavní síň Masné krámy
type of exhibition: kolektivní