Partitury 50 x 50 (padesát partitur padesáti výtvarníků)

date of exhibition: 2016/02/24 -
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: kolektivní