Milan Knížák: Experimentální design odívání 1960-86

date of exhibition: 1986/06/30
institution: Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění)
type of exhibition: autorská