Mária Medvecká: Obrazy, náčrty a štúdie

date of exhibition: 1984/10/10 - 1984/12/09
institution: Oravská galéria
type of exhibition: autorská