Dětská kresba - malba - plastika

date of exhibition: 1963/06/19 -
institution: Muzeum středního Pootaví
type of exhibition: kolektivní