Pohled do archivu 8 - barvotisk

date of exhibition: 2016/08/18 - 2016/09/30
institution: DOX, Malá věž
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Barvotisk

Součástí archivních sbírek je dnes už poměrně velký soubor knih upravených významnými grafiky a ilustrátory i málo známými umělci. Z těch známých jsme vybrali dvě stovky, shromažďujeme jejich veškerou typografickou tvorbu – také katalogy, divadelní programy, časopisy, pozvánky apod. Další knihy jsou pro nás často zatím jediným dokladem o existenci a působení některého autora. Kompletujeme také ediční řady. Předloni jsme společně s dr. Janem Dvořákem vydali jako první svazek edice Books zaměřené na knižní tvorbu soupis edice Divadlo. V příštím roce hodláme zpracovat Malou řadu soudobé světové prózy (Odeon). Přehledy několika edic vydávaných v nakladatelství Československý spisovatel jsou uvedené v monografii Zdenek Seydl a knihy, kterou vydal archiv koncem loňského roku.

Tříděním různorodých dokumentů vznikají v typografické sbírce další skupiny a podskupiny, např. tiskáren (Kryl a Scotti, František Obzina ad.). Přirozeně se tak vyčlenil i soubor převážně brožovaných knih – barvotisků. Barvotiskem rozumíme: „tisk polotónových barevných obrazů přesným soutiskem základních, popřípadě doplňkových barev“ nebo „líbivý obraz provedený touto technikou, zpravidla bez umělecké hodnoty“. Výstavu „umělecky nehodnotných“ knih doplňují poštovní knížky zapůjčené ze soukromé sbírky.