Jan Nálevka: —

date of exhibition: 2016/05/21 - 2016/06/19
institution: Karlin Studios
type of exhibition: autorská

notes:
V roce 2006 na výstavě Will You Ever Return? v galerii Entrance vystavoval Jan Nálevka sérii papírových listů formátu 40 x 30 cm zaplněných linkami nakreslenými modrým kuličkovým perem. Stovky linek nakreslených systematicky vedle sebe daly vzniknout „maxi-kresbám“: kresby vytvořené maximálním počtem řádků, maximálním množstvím inkoustu potřebným k pokrytí celé papírové plochy. Kresby nic nezobrazovaly. Četné zásahy na papíře vyústily v určitou formu abstrakce, monochromatickou plochu.

Pro svoji novou výstavu v Karlin Studios Jan Nálevka použil stejnou techniku k realizaci jediné kresby extrémně zvětšené pomlčky (—). Tvar kresby/textu zde není definován pouze formátem papíru – velká, ale stále standardní 150 cm široká role papíru – nýbrž také typem písma použitým pro pomlčku (Times Bold), který určuje délku díla (853 cm). Koncept maxi-kresby je maximalizován prostřednictvím zveličování rozměrů.

Pomlčka vytváří okamžik napětí, téměř nepostřehnutelné ticho a pomlku ve větě, ačkoliv bylo pro vytvoření této kresby zapotřebí dvou let práce. Dva roky systematické a monotónní práce, kterou umělec realizoval s použitím nejběžnější kancelářské potřeby — modrého kuličkového pera.

Avšak zatímco pracný proces kontrastuje se stručností symbolu pomlčky, významnost této práce téměř mizí v nadčasové abstrakci. Když se linky utápějí ve své přebytečnosti, dílo také ztrácí svůj význam. Zaplněním prázdného listu papíru ho umělec nahrazuje tím, co se zdá být jinou – modrou – prázdnotou, symbolem ticha, neviditelným a tudíž nepopiratelným (zbytečným?) množstvím práce. Konečný výsledek vystavený jako monumentální instalace na podstavci proměňuje toto – kancelářské/domácí – dílo v sarkastickou oslavu prázdnoty, památník kontraproduktivity.

Prázdný prostor galerie nabízí pomlčce časové přerušení. Jakmile je pomlčka napsána, věta musí pokračovat. A stejně tak učiní nebo neučiní tento prostor po Nálevkově výstavě.

http://www.futuraproject.cz/karlin-studios/event/171-jan-nalevka-