Lubomíra Kmeťová-Portelová: Óda na radost

person, born
Portelová Kmeťová Lubomíra, 18. 1. 1970