Devátý zlínský salon

date of exhibition: 1944/05/14 - 1944/08/31
institution: Studijní ústav
type of exhibition: kolektivní