Blažena Martiníková: Keramika a porcelán

date of exhibition: 2016/08/21 - 2016/10/31
institution: Šolcův statek - Galerie Karla Samšiňáka a lapidárium
type of exhibition: autorská

notes:
Galerie Karla Samšiňáka