Luisa Kasalicky: Synonym for Group 5

date of exhibition: 2016/05/27 - 2016/07/16
institution: Polansky Gallery
type of exhibition: autorská

notes:
Luisa Kasalicky, rakouská umělkyně českého původu, vystavuje v Polansky Gallery skupinu deseti prací v různých médiích: soubor zahrnuje malbu, reliéfy, závěsy z látek, kresby a nástěnné instalace z let 2009-2016. Odlišnosti médií odpovída také množství technických prostředků, které umělkyně používá. Vedle klasické malby temperou na plátně se tu setkáváme se stavebními materiály jako polystyren, dřevo, sádra, pěnová hmota, isolační panely a střešní krytina, napodobenina kůže, vosk a dekorační prvky z interiéru. Ve většině případů se jedná o asambláže z několika materiálů, které umělkyně částečně natírá barvou, s oblibou v hnědém tónu. Podobně jako použité materiály, vztahují se také formy a detaily, vyskytující se v pracech Louisy Kasalicky k architektuře a stavebnictví. Vyskytují se tu části kovového nábytku, okapů, krytin, pokojových dekorativních lišt, většinou ovšem zlomkovité a v záhadných souvislostech. Jedná se o dvou a třírozměrné rébusy se skrytými významy a biografickými souvislostmi.

Luisa Kasalicky se narodila roku 1974 v Praze. V roce 1985 odešla jako jedenáctiletá s rodiči do Rakouska. V letech 1998-2004 studovala malířství a grafiku na Akademii výtvarných umění ve Vídni, kde získala roku 2005 diplom. Od roku 2004 realizovala různé práce v architektuře a vystavovala v řadě galerií, mimo jiné v Linci, Klagenfurtu, Innsbrucku, Berlíně, Düsseldorfu, Londýně a zejména ve Vídni. Zastupuje ji prestižní vídeňská Galerie Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder. Po samostatné přehlídce v Domě umění v Brně v roce 2011, je výstava v Polansky Gallery její pražskou premiérou.

V centru výstavy stojí rozměrná ornamentální práce z perforovaných izolačních panelů s tématem rozpadající se a nebo spíše soustřeďující se hvězdy. Při bližším pozorování vyvstávají další asociace: pohled na noční velkoměsto, arabeska z linií a světelných bodů nebo vesmír, viděný z planetária. Vedlejší závěsná práce tématizuje myšlenku Ex Libris, symbolu majitele knihovny, sestávající z různých elementů, vztahující se k vlastní biografii a čitelná také jako anagram z písmen L, Y a K. Různé elementy jsou zde spojeny tmavě hnědou barvou. Převážně modrá barva tvoří pozadí závěsné tapisérie s abstraktními a rostlinými motivy. Několik rozměrem menších prací ve formě reliéfu doplňují celkovou instalaci, přičemž naznačují mnohost formálních a obsahových přístupů umělkyně, jejímž cílem je metaforické spojení celku jako jevištního prospektu.

Je zřejmé, že v pracech Luisy Kasalicky dochází k revitalizaci ornamentu jako formy přecházející od abstrakce k emblému, a která stejnou měrou metaforicky postihuje jak realitu tak fikci. Umělkyně tu oživuje výtvarnou praxi, sahající až k baroku, významnému období, které je v neposledné řadě dědictvím jak českého tak rakouského umění, a které je u Luisy Kasalicky v jistém smyslu i dědictvím osobním.

Zdenek Felix