Jan Dočekal: Édouard Jaguer

date of exhibition: 2016/09/01
institution: Městská knihovna Třebíč
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
sál hudebního oddělení
přednáška doplněná 35 obrazy