Situace 65: Gabriela Těthalová

date of exhibition: 2016/05/31
institution: Galerie Pavilon
type of exhibition: autorská

notes:
18:00

Během Situace 65 Gabriely Těthalové proběhlo čtení autorčina textu k představeným plátnům o několik dní později proběhla bakalářská obhajoba práce.