Blanka Velová - Olivová: Obrazy a kresby

institution, city, address
Český fond výtvarných umění, Praha, Národní 37