Michael Romberg: Výběr z díla - Ilustrace, kresby

date of exhibition: 1987/11/26
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: autorská

notes:
Výstava se konala na počest 70. výročí VŘSR a Měsíce československo-sovětského přátelství. V koncertní části vystoupilo Sedláčkovo kvarteto.