Česká kresba

date of exhibition: 1946/01/20 - 1946/02/10
institution: Vinšova vila
type of exhibition: kolektivní