Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu

date of exhibition: 2002/08/05 - 2002/09/15
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: kolektivní