Česká kresba z přelomu století - I. symbolismus

date of exhibition: 1974/10
institution: Krajská galerie
type of exhibition: kolektivní