Italská kniha

date of exhibition: 1962
institution: Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL)
type of exhibition: kolektivní