Italská kresba 17. století (Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci)

date of exhibition: 2008/07/12 - 2008/09/21
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: kolektivní