Lidová umělecká výroba 1963

date of exhibition: 1963/09/27
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní