České umění z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov

date of exhibition: 1983/12/16 - 1984/02/05
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní