Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě

date of exhibition: neuvedeno
institution: Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.
type of exhibition: kolektivní