Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě

date of exhibition: 1983/02
institution: Dům umění v Opavě
type of exhibition: kolektivní