Česká sochařská kresba XIX. století

person, born
Bergler Josef ml., 1. 5. 1753
Klouček Celestýn (Celda), 6. 12. 1855
Malinský Josef, 14. 3. 1752
Mánes Josef, 12. 5. 1820
Mauder Josef, 1. 12. 1854
Max Josef, 16. 1. 1804
Myslbek Josef, 20. 6. 1848
Platzer Ignác, 14. 3. 1757
Prachner Václav, 19. 9. 1784
Procházka Antonín, 24. 6. 1849
Schnirch Bohuslav, 10. 8. 1845
Seidan Tomáš, 6. 9. 1830
Wurzel Ludvík, 24. 1. 1865