Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

date of exhibition: 1986/07 - 1986/09
institution: Galerie výtvarného umění v Hodoníně
type of exhibition: kolektivní