Boje a zápasy

date of exhibition: 1975/05 - 1975/06
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní